الگوریتم های کوانتومی

پیدا کردن بهترین شبکه ارتباطی بین نقاط مختلف به کمک کامپیوترهای کوانتومی

ارسال پاسخ

Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field
جواب سوال در قالب فایل *
Fill out this field