دوره کار با کامپیوتر کوانتومی؛ از مبانی تا کاربردها
به دنیای شگفت انگیز محاسبات کوانتومی خوش آمدید! این دوره جامع در ۸ هفته طراحی شده است تا پایه‌ای محکم در محاسبات کوانتومی برای شرکت‌کنندگان فراهم آورد و آن‌ها را از اصول بنیادی مکانیک کوانتومی به کاربردهای عملی الگوریتم‌های کوانتومی راهنمایی کند. با هر پیش‌زمینه علمی که داشته باشید، این دوره توانمندی شما را برای بهره‌برداری از قابلیت‌های محاسبات کوانتومی ارتقا خواهد داد تا بتوانید از این ابزار جدید برای حل مسائل‌تان در زمینه تحقیقاتی خود استفاده کنید.
دوره کار با کامپیوتر کوانتومی؛‌ از مبانی تا کاربردها
به دنیای شگفت انگیز محاسبات کوانتومی خوش آمدید! این دوره جامع در ۸ هفته طراحی شده است تا پایه‌ای محکم در محاسبات کوانتومی برای شرکت‌کنندگان فراهم آورد و آن‌ها را از اصول بنیادی مکانیک کوانتومی به کاربردهای عملی الگوریتم‌های کوانتومی راهنمایی کند. با هر پیش‌زمینه علمی که داشته باشید، این دوره توانمندی شما را برای بهره‌برداری از قابلیت‌های محاسبات کوانتومی ارتقا خواهد داد تا بتوانید از این ابزار جدید برای حل مسائل‌تان در زمینه تحقیقاتی خود استفاده کنید.

زمان برگزاری:

۲ شهریور الی ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲

نحوه برگزاری:

حضوری

مکان برگزاری‌:

دانشگاه صنعتی شریف

زمان برگزاری:

۲ شهریور الی ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲

نحوه برگزاری:

حضوری

مکان برگزاری‌:

دانشگاه صنعتی شریف