مشکلات علمی-فلسفی نظریه کوانتوم استاندارد

نظریه کوانتوم رایج در نیمه اول قرن بیستم راه افتاد، در حالی که مکتب تجربه‌گرای پوزیتیویسم بر آن حاکم بود و اصلا به ابعاد فلسفی قضایا توجه نداشتند. اما در نیمه دوم قرن بیستم کم کم اشکالات وارد بر این نظریه مطرح شد و در دو دهه اخیر مساله انقلاب در این حوزه و جایگزینی نظریه کوانتوم با یک نظریه جامع‌تر مطرح شده است

سخنران:

دکتر مهدی گلشنی

نحوه برگزاری: مجازی

زمان برگزاری: 18 اردیبهشت 1402

ساعت 17 الی 19

ثبت‌نام در این وبینار رایگان است