وبینارهای تخصصی حوزه کوانتوم تکنولوژي

مطالعه همبستگی بین مجموعه‌های مختلف ذرات درهمتنیده منجر به توسعه نامساوی‌های بل شده است. این نامساوی‌ها با کمی کردن همبستگی‌های موجود، چارچوبی برای آزمایش مرزهای بین فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتومی فراهم می‌کنند. همبستگی‌هایی که منجر به نقض نامساوی‌های بل می‌شوند، وجود یک رفتار غیرمحلی را نشان می‌دهند و درک کلاسیک ما از نحوه تعامل ذرات را به چالش می‌کشند. درک و مطالعه این نوع همبستگی‌های غیرمحلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، زیرا توانایی ایجاد ارتباطات کوانتومی غیرمحلی از جمله مفاهیم بنیادین در حوزه رمزنگاری کوانتومی، ارتباطات امن و حتی توسعه کامپیوترهای کوانتومی است. این مفاهیم علاوه بر کاربردهای فناورانه، تأثیر عمیقی بر فهم و تجربه ما از مکانیک کوانتومی دارند و به ما کمک می‌کنند تا گام‌های بزرگی در جهت پیشرفت علم و فناوری برداریم.
در این سخنرانی، ابتدا مقدمه ای بر اپتیک کوانتومی ارائه خواهد شد. حالتهای کوانتومی نور مانندحالت همدوس و چلانده معرفی می شوند و در مورد خصوصیات و نحوه ی تولید و آشکارسازی آنها بحث خواهد شد. در ادامه در مورد تولید فوتون های در همتنیده با استفاده از فرآیند غیر خطی اپتیکی تبدیل پارامتری کاهشی توضیح داده می شود. سپس در موررد تداخل تک فوتونی در یک تداخل سنج ماخ زندر مطالبی ارائه خواهد شد. در نهایت در مورد روشن سازی کوانتومی، تصویربرداری،
اسپکتروسکوپی و جذب کامل تک فوتون با استفاده از فوتون های درهمتنیده بحث خواهد شد.
تکنیک‌ اپتوژنتیک ترکیبی از علم مهندسی ژنتیک و نور است که برای کنترل فعالیت سلول‌هایی خاص در یک بافت بسیار ناهمگن تکامل پیدا کرده است. اپتوژنتیک از فتورسپتورهای طبیعی و مهندسی شده ای که عمدتاً منشا میکروبی دارند استفاده می کند تا به صورت ژنتیکی به سلول های مورد نظر وارد شود.
در این سخنرانی از طریق اثبات قضیه‌ی کوخن-اشپکر، مجموعه ای از مفاهیم بنیادی مکانیک کوانتومی از قبیل ناواقع بودگی، زمینه مندی، پاد واقع‌گرایی و نا موضعیت و… مورد تحلیل قرار میگیرد.
قضیه کوخن-اشپکر یکی از قضایای مهم برای رد نظریه متغیر پنهان است که درکنار قضیه‌های بل و گلیسون، نقش بسیار مهمی در تحکیم‌ مبانی نظری مکانیک کوانتومی ایفا میکند.
در هر آزمایش فیزیکی همواره به دنبال اندازه گیری یک کمیت هستیم. اینکه یک کمیت را چقدر دقیق می توان در آزمایشگاه اندازه گیری کرد؟ سوال اساسی است که در چارچوب برآورد کوانتومی به آن پرداخته می شود
علی رغم موفقیت های درخشان مکانیک کوانتومی در تبیین داده های آزمایشگاهی، به دلیل برخی مشکلات اساسی مانند مسئله اندازه گیری و مسئله زمان، پیش بینی های این نظریه در برخی موارد کاملاً واضح و منحصر به فرد نیستند.

مسئله ضرب کارآمد اعداد بزرگ یک چالش طولانی مدت در محاسبات کلاسیک بوده و دهه‌ها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. به نظر می رسد که الگوریتم های کلاسیک موجود به حد تئوری خود نزدیک هستند و فضای کمی برای بهبود بیشتر ارائه می دهند.

شبکه کوانتومی یک شبکه مخابراتی است که امکان مبادله بلند برد و امن کلید کوانتومی یا اطلاعات کوانتومی را
بین کاربران فراهم میکند. این شبکه قادر است به انواع کاربران در نقاط مختلف و با روشهای دسترسی مختلف
(فیبر نوری، بیسیم، ماهواره و …) سرویسهای کوانتومی ارائه دهد.

امنیت داده، در عصر کوانتوم یکی از مهمترین چالشهای پیش رو برای اپراتورهای مخابراتی است. با توجه به رشد سریع تکنولوژیهای مربوط به رایانه های کوانتومی، نیاز به پیاده سازی پروتوکلهایی که امنیت داده را بدون تکیه بر پیچیدگی محاسباتی تضمین می کنند بیش از پیش ضروری شده است.

در این ارائه یک پروتکل توزیع کلید کوانتومی متغیر پیوسته دارای همانندی کوانتومی زیاد معرفی میگردد بدین منظور، بررسی می­شود که چگونه استفاده همزمان از قیچی کوانتومی و کاتالیز صفر فوتونی، باعث افزایش همانندی کوانتومی توزیع کلید کوانتومی متغیر پیوسته می­گردد.

نظریه کوانتوم رایج در نیمه اول قرن بیستم راه افتاد، در حالی که مکتب تجربه‌گرای پوزیتیویسم بر آن حاکم بود و اصلا به ابعاد فلسفی قضایا توجه نداشتند. اما در نیمه دوم قرن بیستم کم کم اشکالات وارد بر این نظریه مطرح شد و در دو دهه اخیر مساله انقلاب در این حوزه و جایگزینی نظریه کوانتوم با یک نظریه جامع‌تر مطرح شده است