پیاده سازی و سخت افزار کوانتومی

سوال عمومی:

مهمترین چالش ها در ساخت یک کامپیوتر کوانتومی ابررسانای جهان شمول، مقیاس پذیر و با تحمل خطا چیست؟ برای هرکدام از این چالش ها چه راه حل هایی در جهان پیشنهاد شده است؟ شما چه پیشنهادی برای برخی از آنها دارید؟

سوال اختصاصی:

همانطور که در ارائه کارگاه اشاره شد، حالات کوانتومی مربوط به کیوبیت بار بصورت ├ |±⟩=(〖├ |0⟩±├ |1⟩)〗∕√2 می باشد که معنی فیزیکی حالات  ├ |1⟩ و ├ |0⟩ در مدار مربوطه به ترتیب حالت مربوط به وجود و عدم وجود زوج کوپر در جزیره منزوی (جعبه زوج کوپر) می باشد. همچنین اشاره شد که حالات کوانتومی مربوط به کیوبیت شار بصورت ├ |↻⟩=〖├ (|0⟩+├ |1⟩)〗∕√2 و ├ |↺⟩=〖├ (|0⟩-├ |1⟩)〗∕√2 می‌باشد. از هامیلتونی اولیه مدار کیوبیت شار شروع کرده و گام به گام نشان دهید حالات ├ |↺⟩ و ├ |↻⟩ مربوط به جریانات ساعتگرد و پادساعتگرد مدار می باشد. در مورد تفسیر فیزیکی حالات ├ |0⟩ و ├ |1⟩ چه نظری دارید؟

ارسال پاسخ

Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field
جواب سوال در قالب فایل *
Fill out this field