دوز کوانتومی

بازی دوز کوانتومی نسخه کوانتومی دوز کلاسیک است که در آن سعی شده است با وارد کردن مفاهیم کوانتومی به قواعد بازی، یادگیری این مفاهیم بدون استفاده از ریاضیات مکانیک کوانتومی فراهم شود.

2048 کوانتومی

بازی ۲۰۴۸ کوانتومی یکی از نسخه‌های بازی ۲۰۴۸ کلاسیک است که در آن از برهمنهی کوانتومی جهت جذاب شدن بازی بهره گرفته شده است. در این بازی ممکن است روی هر کاشی چند عدد به صورت همزمان نمایش داده شود! در زیر ابتدا قواعد بازی ۲۰۴۸ کلاسیک توضیح داده شده است سپس قواعد نسخه کوانتومی آن آمده است. با ما همراه باشید.

شطرنج کوانتومی

به دنیای شگفت‌انگیز شطرنج کوانتومی خوش آمدید، جایی که بازی شطرنج کلاسیک با رمز و رازهای شگفت‌انگیز فیزیک کوانتومی ترکیب می‌شود. با بهره‌گیری از ویژگی‌های برهمنهی و اندازه‌گیری در مکانیک کوانتومی، این نوع شطرنج چالشی را برای بازیکنان به ارمغان می‌آورد تا بین هوش و شانس تعادلی جذاب برقرار کنند. آماده‌شوید که در این سفر با ترکیب استراتژی‌های کلاسیک و پدیده‌های کوانتومی، مرزهای بازی سنتی را جابجا کرده و خود را در ترکیبی مهیج از فهم و عدم قطعیت غرق کنید.